برگزاري سي و سومين جلسه كميته ايمني حمل و نقل در استان كرمانشاه

123

سي و سومين جلسه كميته ايمني حمل و نقل استان در كرمانشاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمانشاه: اين نشست با حضور كليه دستگاههاي عضو و به رياست مهندس نيك كردار معاون امور عمراني به منظور ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل استان در سالن جلسات حوزه معاونت امور عمراني ... ادامه مطلب »